43 1400x740 - عناوین دروس و تفکیک محدوده 80 و 20 درصدی، محتوای کتب درسی پایه 12 سال تحصیلی 99-98

عناوین دروس و تفکیک محدوده ۸۰ و ۲۰ درصدی، محتوای کتب درسی پایه ۱۲ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تذکر مهم : سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در دو بخش تنظیم می‌گردد:
۱- از ۸۰ درصد محتوای کتب درسی که تا پایان بهمن ماه به صورت حضوری تدریس شده است ۱۶ نمره سوال طراحی می‌شود که دانش آموزان ملزم هستند
به تمام سوالات پاسخ دهند.
۲- برای ۴ نمره باقیمانده دو نوع سوال هم سطح طراحی می‌شود. نوع اول از ۲۰ درصدی که به صورت غیر حضوری از طریق شبکه‌های تلویزیونی و
ابتکارات دبیران محترم و شبکه شاد تدریس شده، نوع دوم از محتواس ۸۰ درصد قبلی که تدریس حضوری شده است. در این بخش دانش‌آموزان اختیار
دارند، که برای کسب ۴ نمره سوالاتی را که آمادگی بیشتری دارند انتخاب و پاسخ دهند.

ردیف نام درس صفحات تدریس شده در آموزش حضوری تا بهمن ماه ۱۳۹۹

صفحات تدریس شده در آموزش غیر حضوری (شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، ابتکارات دبیران محترم در بستر پیام رسان‌هاو نیز شبکه شاد)

۱ زیست شناسی ( ۳ ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۱۰۰ ازصفحه ۱۰۱ تا آخرکتاب
۲ دین و زندگی ( ۳ ) ریاضی– تجربی از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۰۹ ازصفحه ۱۱۰ تا آخرکتاب
۳ زبان انگلیسی ( ۳ ) ازابتدای صفحه ۱۵ تا آخر صفحه ۸۲ ازصفحه ۸۳ تا آخرکتاب
۴ ریاضی وآمار ( ۳ ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۸۵ ازصفحه ۸۶ تا آخرکتاب
۵ حسابان ( ۲ ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۱۰ ازصفحه ۱۱۱ تا آخرکتاب
۶ فلسفه( ۲ ) از ابتدای صفحه ۲ تا آخر صفحه ۶۳ ازصفحه ۶۴ تا آخرکتاب
۷ ریاضیات گسسته (رشته ریاضی ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۷۲ ازصفحه ۷۳ تا آخرکتاب
۸ ریاضیات ( ۳) (تجربی ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۲۰ ازصفحه ۱۲۱ تا آخرکتاب
۹ فیزیک ( ۳) (رشته ریاضی ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۲۴ ازصفحه ۱۲۵ تا آخرکتاب
۱۰ تاریخ ( ۳) رشته انسانی از ابتدای صفحه ۱تا آخرصفحه ۱۲۴ ازصفحه ۱۲۵ تا آخرکتاب
۱۱ فیزیک ( ۳) (رشته تجربی ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۱۰۲ ازصفحه ۱۰۳ تا آخرکتاب
۱۲ فارسی ( ۳ ) کلیه رشته ها از ابتدای صفحه ۱۰ تا آخرصفحه ۱۴۷ و از صفحه ۱۶۵ تا صفحه ۱۷۴ (واژه نامه) ازصفحه ۱۴۸ تا آخرکتاب، از صفحه ۱۷۴ تا آخر(واژه نامه)
۱۳ عربی ( ۳) ریاضی – تجربی از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۴۸ ازصفحه ۴۹ تا آخرکتاب
۱۴ علوم فنون ادبی از ابتدای صفحه ۷ تا آخرصفحه ۹۴ ازصفحه ۹۵ تا آخرکتاب
۱۵ شیمی (علوم تجربی و ریاضی ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۱۰۰ ازصفحه ۱۰۱ تا آخرکتاب
۱۶ عربی ( انسانی ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۷۰ ازصفحه ۷۱ تا آخرکتاب
۱۷ جامعه شناسی ( ۳ ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۹۲ ازصفحه ۹۳ تا آخرکتاب
۱۸ هندسه ( ۳ ) از ابتدای صفحه ۱۰ تا آخرصفحه ۷۶ ازصفحه ۷۷ تا آخرکتاب
۱۹ جغرافیا ( ۳ ) از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۹۳ ازصفحه ۹۴ تا آخرکتاب
۲۰ علوم اجتماعی از ابتدای صفحه ۱ تا آخرصفحه ۶۵ ازصفحه ۶۶ تا آخرکتاب
۲۱ اقلیت کلیمی از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۶۱ ازصفحه ۶۲ تا آخرکتاب
۲۲ دین و زندگی (انسانی ) از ابتدای صفحه ۶ تا آخرصفحه ۱۳۵ ازصفحه ۱۳۶ تا آخرکتاب
۲۳ سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها) از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۳۷ ازصفحه ۱۳۸ تا آخرکتاب
۲۴ تاریخ ( ۳ ) علوم و معارف اسلامی از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۳۵ ازصفحه ۱۳۶ تا آخرکتاب
۲۵ عربی ( ۳ ) رشته علوم و معارف اسلامی از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۲۴ ازصفحه ۱۲۵ تا آخرکتاب
۲۶ احکام ( ۳ ) رشته علوم و معارف اسلامی از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۸۶ ازصفحه ۸۷ تا آخرکتاب
۲۷ علوم و معارف قرآنی معارف اسلامی از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۱۵ ازصفحه ۱۱۶ تا آخرکتاب
۲۸ اصول عقاید ( ۳ ) رشته علوم و معارف از ابتدای صفحه ۱ تا آخر صفحه ۱۰۸ ازصفحه ۱۰۹ تا آخرکتاب

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

تاریخ: اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

دانش آموز عزیز ، دبیر این درس هر شب از ساعت 21 الی 24 در بخش دیدگاه پاسخگوی سوالات شما می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *