127 - تقویم زمانی و شيوه سفارش کتاب های درسی دانش‌آموزان تمامی دوره های تحصیلی

تقویم زمانی و شیوه سفارش کتاب های درسی دانش‌آموزان تمامی دوره های تحصیلی

ثبت سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تمامی دوره های تحصیلی از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com  و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام می شود.

لازم است مدارس ضمن اطلاع رسانی به دانش‌آموزان به شرح جدول تقویم زمانی زیر نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر فرض قبولی دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری اقدام نمایند. در صورت عدم موفقیت دانش‌آموز در پایه فعلی در زمان اصلاح سفارش امکان تغییر پایه وجود خواهد داشت.

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی

عنوان فعالیت

دوره تحصیلی شروع

پایان

ثبت سفارش گروهی و انفرادی

آمادگی تکمیلی (پیش دبستانی استثنایی)

پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)

پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه

پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای استثنایی

پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش)

پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه‌ای استنثایی

۹۹/۱/۲۴ ۹۹/۳/۲۳
آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)

پایه اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)

۹۹/۴/۸

۹۹/۶/۹

پایه هفتم دوره اول متوسطه

پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای استثنایی

پایه دهم دوره دوم متوسطه

پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه‌ای استثنایی

۹۹/۴/۸

۹۹/۶/۱۵

اصلاح سفارش

تمامی دوره‌های تحصیلی ۹۹/۴/۱۷ ۹۹/۶/۳۱
توزیع استان به منطقه

تمامی دوره‌های تحصیلی

۹۹/۲/۱ ۹۹/۶/۳۱

توزیع منطقه به مدرسه

تمامی دوره‌های تحصیلی استثنایی

۹۹/۵/۲۵ ۹۹/۵/۳۱
دوره ابتدایی ۹۹/۶/۱

۹۹/۶/۱۳

دوره اول متوسطه

۹۹/۵/۲۵

۹۹/۶/۱۵

دوره دوم متوسطه نظری

۹۹/۶/۱ ۹۹/۶/۱۹
دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۹۹/۶/۱

۹۹/۶/۲۵

توزیع مدرسه به دانش‌آموز

تمامی دوره‌های تحصیلی ۹۹/۶/۱۰

۹۹/۷/۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

دانش آموز عزیز ، دبیر این درس هر شب از ساعت 21 الی 24 در بخش دیدگاه پاسخگوی سوالات شما می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *