به نکات زیر توجه کنید:

زمان پاسخ به آزمون 30 دقیقه می باشد.آزمون ریاضی از شماره 26 شروع می شود. برای مشاهده سوالات آزمون کلیک کنید

این نوشته منتشر شده در می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.