کم کردن حواشی - قسمت 1

اولین گام در موفقیت تحصیلی کم کردن حواشی و موضوعات حاشیه ای مانند موبایل، تبلت و بازیهای کامپیوتری است که در این ویدئو سعی بر این شده است که اهمیت این موضوع برای دانش آموزان و اولیای محترمشان تاکید شود. دبیر: محمد مقصودلو

پیدا کردن کارنامه الگو - قسمت 2

دومین گام در موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیدا کردن کارنامه الگو و دسترسی به کارنامه دانش اموزان سال های قبل می باشد این روش استرس دانش آموزان را در این ایام کنترل می کند و هدف گذاری کوتاه مدت را به هدف گذاری بلند مدت تبدیل می کند. دبیر: محمد مقصودلو

مدرسه - قسمت 3

سومین گام در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدرسه است و متاسفانه در سال های قبل به اشتباه کمرنگ کردن مدرسه و حضور نداشتن در کلاس های رسمی آموزش و پرورش بین دانش آموزان رایج شده است در این ویدئو سعی بر این داشتیم که اهمیت مدرسه را برای دانش آموزان عزیز بازگو کنیم. دبیر: محمد مقصودلو