کم کردن حواشی - قسمت 1

[bina_play_video id='seminar-10-11-video-01'] اولین گام در موفقیت تحصیلی کم کردن حواشی و موضوعات حاشیه ای مانند موبایل، تبلت و بازیهای کامپیوتری است که در این ویدئو سعی بر این شده است که اهمیت این موضوع برای دانش آموزان و اولیای محترمشان تاکید شود. دبیر: محمد مقصودلو

پیدا کردن کارنامه الگو - قسمت 2

[bina_play_video id='seminar-10-11-video-02'] دومین گام در موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیدا کردن کارنامه الگو و دسترسی به کارنامه دانش اموزان سال های قبل می باشد این روش استرس دانش آموزان را در این ایام کنترل می کند و هدف گذاری کوتاه مدت را به هدف گذاری بلند مدت تبدیل می کند. دبیر: محمد مقصودلو

مدرسه - قسمت 3

[bina_play_video id='seminar-10-11-video-03'] سومین گام در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدرسه است و متاسفانه در سال های قبل به اشتباه کمرنگ کردن مدرسه و حضور نداشتن در کلاس های رسمی آموزش و پرورش بین دانش آموزان رایج شده است در این ویدئو سعی بر این داشتیم که اهمیت مدرسه را برای دانش آموزان عزیز بازگو کنیم. دبیر: محمد مقصودلو

کتاب و آزمون و مشاور - قسمت 4

[bina_play_video id='seminar-10-11-video-04'] یکی از بزرگترین مشکلات دانش آموزان در ایام تحصیل پیدا کردن منابع خوب آموزشی است در این قسمت ما سه عامل مهم در این زمینه را در نظر گرفتیم و هر یک را بنابر اهمیتی که برای دانش آموز دارند بررسی کرده ایم. دبیر: محمد مقصودلو

درصد گیری و تخمین رتبه - قسمت 2

[bina_play_video id='seminar-12-video-02'] بعد از انجام آزمون در هر درس درصد گرفته و مباحث غلط و نزده مشخص شده و با استفاده از منابعی که در کلیپ توضیح داده می شود بر اساس نتایج سال گذشته می توانید رتبه خود را تخمین بزنید. دبیر: محمد مقصودلو