اگر می‌خواهید در کنکور موفق شوید باید در زمان مناسب و به شیوه مناسب شروع به آماده‌سازی خودتان کنید. درس خواندن از کنکور نه از سال آخر دوره متوسطه، بلکه از یک سال زودتر و پایه یازدهم آغاز می‌شود.

دکتر مافی در این ویدئوهای آموزشی به شما می‌گوید که چطور خودتان را برای رقابت در کنکور آماده کنید.

دوره های مرتبط


آماده شدن برای دروس عمومی کنکور
روش‌های صحیح درس خواندن