1491379524 motale - شروع مطالعه کنکور برای پایه یازدهمی‌ها

شروع مطالعه کنکور برای پایه یازدهمی‌ها


اگر می‌خواهید در کنکور موفق شوید باید در زمان مناسب و به شیوه مناسب شروع به آماده‌سازی خودتان کنید. درس خواندن از کنکور نه از سال آخر دوره متوسطه، بلکه از یک سال زودتر و پایه یازدهم آغاز می‌شود.

دکتر مافی در این ویدئوهای آموزشی به شما می‌گوید که چطور خودتان را برای رقابت در کنکور آماده کنید.

نمایش فیلم های این دوره فقط به ترتیب شماره قابل مشاهده می باشد.

دوره های مرتبط


روش‌های صحیح درس خواندن