دوره‌های عمومی نخستین و مهم‌ترین گام برای یاد گرفتنِ زبانِ انگلیسی است.

با فراگرفتنِ این دوره‌ها، مهارتِ زبانیِ شما تا سطحِ میانی (Intermediate ) ارتقا می‌یابد.

در این دوره‌ها کلمه‌ها و جمله‌های انگلیسی و نکاتِ دستوری را همراه با تصاویر و صدا یاد می‌گیرید و شنیدن و گفتن و خواندن و نوشتنِ آن‌ها را متناسب با تواناییِ خود تمرین می‌کنید.

این دوره مناسبِ افرادی است که:

o زبانِ انگلیسی را در سطحِ خیلی بالا نمی‌دانند؛

o به اندازه‌ی کافی انگلیسی می‌دانند اما قادر به حرف‌زدن نیستند؛

o لهجه‌ی درست و سلیسی ندارند.

پس از مدتی کارکردن با این دوره متوجه می‌شوید که قفلِ زبان‌تان باز شده و می‌توانید جمله‌های انگلیسی را به راحتی و با لهجه‌یی سلیس بیان کنید.

پنهان سازی دوره

دروس وضعیت

دوره های مرتبط