3 1400x631 - آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- خواندن

آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- خواندن


دوره «آشنایی با مهارت‌های  سواد خواندن در خردسالان» مربیان و والدین را با روش‌هایی ساده برای آموزش سواد خواندن به کودکان  ۶-۳ سال آشنا می‌کند. روش‌هایی که از طریق بازی، و استفاده از ابزارهای ساده، مهارت های شنیدن، صحبت کردن، نوشتن و خواندن را در کودکان تقویت می‌کنند.

دکتر فرزانه شهرتاش (دانش آموخته تعلیم و تربیت- حوزه تفکر و خواندن) در این دوره نکات موثری را درباره مهارت خواندن آموزش می‌دهد.

photo 2019 07 03 08 43 16 463x400 - آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- خواندن

دوره های مرتبط


آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- نوشتن
آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- شنیدن
آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- صحبت کردن
آشنایی با مهارت‌های سواد خواندن در خردسالان- اعداد