زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه


برنامه‌ زنگ کتابخانه:

یکشنبه ۱۲:۳۰ – ۱۳:۳۰ : کلاس چهارم پسرانه

———————————–

دانش آموز عزیزبرای شرکت در کلاس، در زمان مقرر وارد شوید

اجرای کلاس در تلفن همراه با اکثر مرورگرها سازگار است اما بهتر است از مرورگر سافاری در گوشی اپل و مرورگر کروم در اندروید استفاده شود.

در حالت کامپیوتر هم بهتر است از مرورگرفایرفاکس یا مرورگر کروم استفاده شود.

قبل از اجرا مطمئن شوید آخرین نسخه مرورگر را نصب کرده اید.

دانلود مرورگر موبایل (به غیر از اپل)

دانلود مرورگر کامپیوتر

توجه: برای ورود کد دسترسی، ابتدا کیبورد خود را روی زبان انگلیسی قرار دهید و سپس از کد ۱۲۳۴۵۶ استفاده کنید.

برای استفاده ی بهتر از کلاس، می‌توانید از هدفون استفاده کنید.

منتظرتون هستیم

جلسات ضبط شده

زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۲/۰۱
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۱/۰۲/۰۴
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
زنگ کتابخانه پایه چهارم پسرانه
۱۴۰۰/۱۱/۰۳