زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه


برنامه‌ زنگ کتابخانه:

دوشنبه ۱۱:۱۵ – ۱۲:۱۵ : کلاس دوم دخترانه

———————————–

دانش آموز عزیزبرای شرکت در کلاس، در زمان مقرر وارد شوید

اجرای کلاس در تلفن همراه با اکثر مرورگرها سازگار است اما بهتر است از مرورگر سافاری در گوشی اپل و مرورگر کروم در اندروید استفاده شود.

در حالت کامپیوتر هم بهتر است از مرورگرفایرفاکس یا مرورگر کروم استفاده شود.

قبل از اجرا مطمئن شوید آخرین نسخه مرورگر را نصب کرده اید.

دانلود مرورگر موبایل (به غیر از اپل)

دانلود مرورگر کامپیوتر

توجه: برای ورود کد دسترسی، ابتدا کیبورد خود را روی زبان انگلیسی قرار دهید و سپس از کد ۱۲۳۴۵۶ استفاده کنید.

برای استفاده ی بهتر از کلاس، می‌توانید از هدفون استفاده کنید.

منتظرتون هستیم

جلسات ضبط شده

زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۱/۰۲/۱۹
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۱/۰۲/۰۵
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۱/۰۱/۲۹
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۲/۰۲
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۱/۰۲/۰۵
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
زنگ کتابخانه پایه دوم دخترانه
۱۴۰۰/۱۰/۱۳