سبک شناسی پایه پنجم


کارگاه آموزشی: سبک شناسی پایه پنجم

ویژه مدرسان کشوری و آموزگاران

لطفا برای وارد کردن کددسترسی، زبان کیبورد خود را به انگلیسی تغییر دهید.

اجرای کلاس در تلفن همراه با اکثر مرورگرها سازگار است اما بهتر است از مرورگر سافاری در گوشی اپل و مرورگر کروم در اندروید استفاده شود.

در حالت کامپیوتر هم بهتر است از مرورگرفایرفاکس یا مرورگر کروم استفاده شود.

قبل از اجرا مطمئن شوید آخرین نسخه مرورگر را نصب کرده اید.

دانلود مرورگر موبایل (به غیر از اپل) دانلود مرورگر کامپیوتر

برای استفاده ی بهتر از کلاس، می‌توانید از هدفون استفاده کنید.

منتظرتون هستیم

جلسات ضبط شده

سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۲۷
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۲۸
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۲۹
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۲۰
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۰/۱۸
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۲۹
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۱۶
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۰/۲۳
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۱۲
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
سبک شناسی پایه پنجم
سبک شناسی پایه پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۱۳