کارگاه‌های دکتر فقیری

به خاطر سپردن مطالب درسی معضلی برای محصلان است که شیوه کدگذاری دروس به رفع این معضل کمک می‌کند.

آموزش دروس و به خاطر سپردن آن یکی از مشکلاتی بوده که هر محصلی کم و بیش با آن مواجه شده است؛ برای جبران این مشکل کدگذاری روشی کمک کننده می‌تواند باشد و در این روش سعی بر این است تا با درکی صحیح از مطلب به دریافت و پرداخت متن بپردازیم و آن با زبان خودمان بیان کنیم.

برای انجام صحیح کدگذاری دانستن برخی نکات و جزئیات کمک می‌کند تا از این روش به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و در این میانه باید به سبک‌شناسی درس هم توجه داشته باشیم؛ مثلاً ممکن است یک درس به شباهت و تفاوت یا علت و معلول بپردازد یا مفهومی را توضیح دهد، فرایندی را بیان یا مطلبی را تحلیل کند که شناخت سبک به ما کمک می‌کند تا بتوانیم مطالب درسی را عمیق‌تر و سریع‌تر یاد بگیریم.

  • کدگذاری چه تأثیری می‌تواند بر آموزش داشته باشد؟

 این رویکرد در کنار سبک شناسی شیوه‌ای نوین و پیشرفته در آموزش است که می‌تواند سرعت و دقت یادگیری را به ویژه در سطح متوسطه و کنکور افزایش دهد و موجب موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شود.

  • کدگذاری به معلمان و دانش‌آموزان چه کمکی می‌کند؟

این روش می‌تواند در سازماندهی و تدریس بهتر و یادگیری عمیقتر مؤثر باشد. کُدگذاری موجب افزایش سرعت، قدرت و دقت یادگیری می‌شود و اهمیت این مهارت در شرایط آموزشی پساکرونا ضرورت بیشتری پیدا خواهد کرد.

  • سبک‌های کتاب درسی را چگونه می‌توان دسته‌‍بندی کرد؟

برخی سبک‌ها مانند سبک تعریفی، سبک توصیفی، سبک تمثیلی، سبک ترغیبی، سبک مقایسه‌ای، سبک داستانی و سبک روایی ساده هستند. برخی دیگر از سبک‌ها نظیر سبک توضیحی سبک تشریحی، سبک تحلیلی، سبک سببی و سبک جدلی به عنوان سبک‌های ترکیبی سخت معرفی می‌شوند.

  • کدگذاری و سبک شناسی چه تأثیر بر پیشرفت تحصیلی خواهد داشت؟

با شناخت کُد و سبک متن درسی می‌توان نوید داد که تدریس معلمان و یادگیری دانش‌آموزان ۲۵ درصد پیشرفت کند همچنین دقت مطالعه دانش‌آموزان، سرعت پاسخ دهی به سؤالات کنکور و امتحان نهایی و شیوۀ خواندن مفهومی و تحلیلی تا حد قابل توجهی افزایش یابد و به طور کلی می‌توان گفت این رویکرد می‌تواند معضل آموزشی ایران را تا میزان زیادی حل کند.

 

faghiri 16 800x209 - کارگاه‌های دکتر فقیری

faghiri 15 800x209 - کارگاه‌های دکتر فقیری

 

 

11 800x209 - کارگاه‌های دکتر فقیری

 

faghiri 1 800x210 - کارگاه‌های دکتر فقیری