همکاری با ما

دستیابی به عدالت آموزشی دانش آموزان در سراسر ایران و بویژه مناطق کم برخوردار، همواره اولویت اول « جامعه یاوری فرهنگی » بوده است.

« بیابیاموزیم » طرحی در ادامه و تکمیل این رویکرد مبتنی بر نیازها، امکانات و شرایط دنیای امروز ما و منطبق بر سند بالا دستی « تحول بنیادین آموزش و پرورش » است. ما در « بیابیاموزیم » دامنه فعالیت‌های خود را در ایجاد فرصت‌های برابر، نشر دانش و آگاهی، گسترده تر کرده‌ایم و علاوه بر دانش‌آموزان، ارتقا سطح علمی معلمان و تجهیز آنان به دانش روز را در دستور کار خود قرار داده ایم. « بیابیاموزیم » همچنین فرصتی است یرای صاحبان معنوی محتوا، مهارت و دانش که در بستری حقوقی و قانونی به معرفی خود و تکثیر دانش بپردازند.

ما مشتاقانه پذیرای ایده‌ها و نظرات شما و آماده همکاری با متخصصان و صاحبان معنوی محتوا در چارچوب استانداردهای سازمانی خود هستیم.

photo 2020 05 31 15 49 03 712x400 - همکاری با ما