درباره ما

با ورود کامپیوتر به زندگی انسان‌ها و به دنبال آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات  اجتماعی تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است و هر روزه تاثیرات این دگرگونی‌ها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می‌گردد.

در عصر حاضر گسترش سریع شبکه‌های محلی در سازمان‌ها و همچنین افزایش روزافزون کاربران اینترنت موجب پدیدار شدن چشم اندازهای نو در آموزش اثربخش و خلاقانه و تحقق آرمان « فرصت‌های برابر آموزشی » با بهره‌گیری از سیستم مبتنی بر آموزش الکترونیکی گردیده است.

بر این اساس « بیابیاموزیم » طرحی برای ارائه انواع خدمات آموزش و تولید محتوای فارسی در خصوص آموزش با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت فارسی زبانان در نقاط مختلف ایران و جهان است.

طرح « بیابیاموزیم »  از سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی آغاز به کار کرد و هم اکنون با همکاری یک تیم تخصصی تولید و مدیریت محتوا و آموزش مهارتی، به سرپرستی « جامعه یاوری فرهنگی »، فعالیت می‌کند.

« بیابیاموزیم »، توسعه دانش و مهارت را نه صرفا به عنوان ابزاری برای رشد و پیشرفت و موفقیت، بلکه به عنوان تنها راهکار عملی رشد و پیشرفت و توسعه جامعه می‌بیند.

 • تاکید جدی بر تولید محتوای اصیل و فاخر فارسی.
 • ایجاد عدالت آموزشی از طریق ارایه خدمات آنلاین در سراسر کشور.
 • ارایه خدمات آموزشی با بهترین کیفیت قابل دستیابی و حداقل هزینه ممکن.
 • احترام، اهتمام و اصرار بر نقش زیبا و اثرگذار معلمین و مربیان بروز و دلسوز در ارتقاء اخلاق و دانش و مهارت فرزندان سرزمین.
 • تاکید بر حقوق تولیدکنندگان محتوا از طریق اشاره پیوسته به منابع معتبری که در تنظیم گزارشات، مقالات و تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرند و تلاش برای ترویج فرهنگ ایجاد محتوا و نوآوری.

photo 2020 05 31 15 49 01 267x400 - درباره ما

برخی اهداف مورد نظر در اجرای طرح بیابیاموزیم، به شرح زیر می‌باشند:

 • یادگیری فردی در کنار یادگیری مشارکتی.
 • دسترسی به راهبردهای یادگیری متفاوت، منابع بیشتر و متنوع‌تر.
 • ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین معلمین جهت انتقال تجربیات آموزش.
 • افزایش پوشش تحصیلی در کشور خصوصا در روستاهای دور افتاده و صعب‌العبور.
 • هزینه معقول دسترسی به منابع، در برابر گستردگی فراوان در سطح نامحدود اینترنت.
 • بالا بردن حس کنجکاوی دانش‌آموز (و تشویق ایشان به خودآموزی مطالب، مطالعه و تحقیق محوریت دانش‌آموزی).
 • ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فرصت‌های آموزشی برابر و تحقق عدالت در نظام آموزشی با نگاه  فراسازمانی و کاملا ملی.
 • ایجاد امکان جذب مشارکت و تهیه فرصت‌های حضور و همراهی سایر سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی فعال در حوزه آموزش.
 • اﻳﺠﺎد انگیزه ﺑﺮای یادگیری داﻧﺶ، ﺑﻪ دلیل روان‌ﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪ داﻧﺶ و فراهم کردن زمینه‌های ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺸﺎر  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  در تولید داﻧﺶ.

امیدواریم این طرح بتواند به طور مؤثری محیط یادگیرییاددهی فراهم آورد که در آن تمامی دانش‌آموزان با خلاقیت ذهنی و تفکر منطقی توانایی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به منظور کسب دانش و پرورش مهارت‌های مورد نیاز برای رسیدن به آرمان‌های شخصی، تحقق هدف‌های آموزش و پرورش و مشارکت فعال در جامعه مبتنی بر دانش و اطلاعات داشته باشند.