درباره ما

با ورود کامپیوتر به زندگی انسان ها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات اجتماعی تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است، و هر روزه تاثیرات این دگرگونی ها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می گردد.

در عصر حاضر گسترش سریع شبکه های محلی در سازمان ها و همچنین افزایش روزافزون کاربران اینترنت موجب پدیدار شدن چشم اندازهای نو در آموزش اثر بخش و خلاقانه وتحقق آرمان “فرصت های برابر آموزشی “با بهره گیری از سیستم مبتنی بر آموزش الکترونیکی گردیده است. بر این اساس بیا بیاموزیم طرحی برای ارائه انواع خدمات آموزش و تولید محتوای فارسی در خصوص آموزش با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت فارسی زبانان در نقاط مختلف ایران و جهان است.

طرح بیا بیاموزیم از یازدهم دی سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی آغاز به کار کرد و هم اکنون با همکاری یک تیم تخصصی تولید و مدیریت محتوا و آموزش مهارتی، به سرپرستی جناب آقای رضا درمان، فعالیت می کند.
بیا بیاموزیم، توسعه دانش و مهارت را نه صرفا به عنوان ابزاری برای رشد و پیشرفت و موفقیت، بلکه به عنوان تنها راهکار عملی رشد و پیشرفت و توسعه جامعه می بیند.

 1. ایجاد عدالت آموزشی از طریق ارایه خدمات آموزشی آنلاین در سراسر کشور
 2. تاکید جدی بر تولید محتوای اصیل و فاخر فارسی
 3. اصرار بر حقوق تولیدکنندگان محتوا از طریق اشاره پیوسته به منابع معتبری که در تنظیم گزارشات و مقالات و تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند و تلاش برای ترویج فرهنگ ایجاد محتوا و نوآوری
 4. ارایه خدمات آموزشی با بهترین کیفیت قابل دستیابی و حداقل هزینه ممکن

برخی اهداف مورد نظر در اجرای طرح بیا بیاموزیم به شرح زیر می باشند:

 1. دسترسی به راهبردهای یادگیری متفاوت، منابع بیشتر و متنوع تر
 2. عدم نیاز به حضور فیزیکی معلم و دانش آموز در کلاس و در نتیجه کاهش هزینه های کلان برای ساخت کلاس درس و نیز حذف هزینه های مسافرت و اسکان معلمین
 3. افزایش پوشش تحصیلی در کشور خصوصا در روستاهای دور افتاده و صعب العبور
 4. یادگیری فردی در کنار یادگیری مشارکتی
 5. ایجاد زیرساخت های لازم برای فرصت های آموزشی برابر و تحقق عدالت در نظام آموزشی با نگاه فراسازمانی و کاملا ملی
 6. اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ‬ ، ﺑﻪ دلیل روان ﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪ داﻧﺶ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ
 7. هزینه ی معقول دسترسی به منابع، در برابر گستردگی فراوان در سطح نامحدود اینترنت
 8. بالا بردن حس کنجکاوی دانش آموز (و تشویق ایشان به خودآموزی مطالب، مطالعه و تحقیق)
 9. ایجاد شبکه های ارتباطی بین معلمین جهت انتقال تجربیات آموزش
 10. ایجاد امکان جذب مشارکت و تهیه فرصت های حضور و همراهی سایر سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی فعال در حوزه آموزش

امیدواریم این طرح بتواند به طور مؤثری محیط یادگیری – یاددهی فراهم آورد که در آن تمامی دانش آموزان با خلاقیت ذهنی و تفکر منطقی توانایی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به منظور کسب دانش و پرورش مهارت های مورد نیاز برای رسیدن به آرمان های شخصی، تحقق هدف های آموزش و پرورش و مشارکت فعال در جامعه ی مبتنی بر دانش و اطلاعات داشته باشند.